สินค้าฟุ๊ดเกรดคืออะไร

ฟู้ดเกรด และ Food Grade Lubricants คืออะไร?

ได้ยินมาหลายครั้งหลายหนเกี่ยวกับพวกของที่เป็น ฟู้ดเกรด แล้วมันคืออะไร? 

Food Grade Lubricants นี่ก็อีกอันที่เป็นเกรดอาหาร เพื่อนที่ที่รักสุขภาพฟังไว้ให้ดีน่ะค่ะ ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร? 

            เริ่มจากคำว่า ฟู้ดเกรด ก่อนเลย คือ มาตราฐานที่รับรองว่าสิ่งนั้นๆสามารถใช้กับการผลิตหรือสัมผัสกับอาหารได้ โดยตามปริมาณที่กฏหมายกำหนด หรือบางคนก็อาหารจะเคยได้ยินว่า เกรดอาหาร ซึ่งมันก็คืออันเดียวกันค่ะ แล้วในสายการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอางค์ ก็ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นเกรดอาหารตามมาตรฐานหรือกฏหมายกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อผู้บริโภค มีความปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั้นเอง

            สำหรับ Food Grade Lubricants เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดอาหาร ที่นำมาใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรในสายการผลิตนั้นเองค่ะ เพราะการผลิตอาหารที่ต้องใช้เครื่องจักร โอกาสที่อาหารจะสัมผัสกับเครื่องจักรนั้นมีแน่นอนอยู่แล้ว ดังนี้กฏหมายจึงได้มีการกำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอบมาตรฐานแล้วว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด 

           รู้สึกปลอดภัยขึ้นมั้ยกับการกินอาหาร กินขนม ในทุกๆ วัน เพราะผู้ผลิตเองเขาก็ต้องการความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างเราเสมออยู่แล้ว ฉะนั้นการทำให้ลูกค้าประทับในคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตควรที่จะทำมากที่สุด