ถุงมือพลาสติก ถุงมืออเนกประสงค์ ประกอบอาหาร
15.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สำหรับงานในครัวเรือน งานทั่วไป และควรเก็บให้ห่างจากความร้อน 

ห้ามใช้สวมหยิบจับภาชนะที่ร้อนจัด