มีดสเต๊กปลายแหลม 4.5 นิ้ว
79.00 บาท
119.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มีดสเต๊กปลายแหลม 4.5 นิ้ว

ยี่ห้อ ซีกัล

คมนาน ทนทาน

มีคุณภาพ