ที่บีบกระเทียมสแตนเลส
289.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่บีบกระเทียมมือถือ

วัสดุสแตนเลส

ใช้สำหรับบีบกระเทียมให้ละเอียด

เป็นอุปกรณ์ทุ่มแรงในการทำอาหาร